A homepage section

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж венергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електроинсталации на територията на гр. Пловдив и страната.

Услуги
             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката наоборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиентивисока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основнитеелектро услуги които предлагаме са:

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

–абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла

 

За нас
Здравейте!
              Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07Симеонов ЕООД. Професионалната ми квалификация е електроинженер съсспециалност ел. подстанции и централи. С енергетика се занимавам отдалечната 1977 г. като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив.Там преминах  почти през цялата административна йерархия – от ел.монтьор до гл. инженер
             Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане напромишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби иинсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.
            Фирмата разполага с квалифициран ръководен иизпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизацияза изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките надоговорените срокове

Контакти      сайта    http://www.dik-07.bg/

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg