електромонтаж

Електроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електроинсталации на територията на гр. Пловдив и страната.

Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразниуслуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставкатана оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашитеклиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване.Основните електро услуги които предлагаме са:
                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации
                –монтаж и ремонт осветителни инсталации
                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.
                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради
                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия
                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла

Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане напромишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби иинсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.

            Фирмата разполага с квалифициран ръководен иизпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизацияза изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките надоговорените срокове

 

Контакти

 

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138
Управител:      Стайко Симеонов
тел:                    +359 887 530 504
факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg