Home

Здравейте !Искате ли да промените живота си ?Да работите от вашият дом, докато сърфирате в Интернет?Много хора искат това, но не знаят как или попадат на грешна информация.Аз също исках това и смея да твърдя, че зная как.Ако искате, можете да се присъедините към team най-добрия ONLINEбизнес даващ възможност за реални доходи

A homepage section

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж венергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електроинсталации на територията на гр. Пловдив и страната.

Услуги
             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката наоборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиентивисока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основнитеелектро услуги които предлагаме са:

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

–абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла

 

За нас
Здравейте!
              Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07Симеонов ЕООД. Професионалната ми квалификация е електроинженер съсспециалност ел. подстанции и централи. С енергетика се занимавам отдалечната 1977 г. като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив.Там преминах  почти през цялата административна йерархия – от ел.монтьор до гл. инженер
             Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане напромишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби иинсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.
            Фирмата разполага с квалифициран ръководен иизпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизацияза изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките надоговорените срокове

Контакти      сайта    http://www.dik-07.bg/

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg

About

ivan-simeonov

AFFILIATE MARKETER

i m a young man from plovdiv bulgaria and make internet online buisness Affiliate Marketing, Communications, Entertainment, Home & Family, Languages Official Website:  http://www.ivan-simeonov.com/     

Blog

X100K-Freedom 5-Launching the week of November 18 – November 25, 2018

 Freedom 5 100% Matching Commissions! Launching the week of November 18 – November 25, 2018 Details: 5×3 Company Forced Matrix Purchase value: $0.25 -Limit 10 per day. Payout: Level Completion Payments- Member and Sponsor receive matching payments! Level 1: $0.25 Level 2: $0.25 Level 3: $7.00 Member and Sponsor receive matching payments! TOTAL: $7.50 for …

абонаментно поддържане на ел. уредби

абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия  Абонаментно техническо поддържане на трафопост 20/0,4 kV Абонаментно техническо поддържане на ел. табла Абонаментно техническо поддържане на уредби Ср.Н  ремонтни работи и профилактични изпитания на силови трансформатори 110/20 kV   Услуги              Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на електрозахранването, …